ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Konference PRO památky se v roce 2011 zapojila do šestého Bienále industriální stopy, které se zaměřilo na architekturu konverzí.

Konference byla určena všem zájemcům o industriální dědictví, architektům, zástupcům měst a obcí, pracovníkům památkové péče i studentům. Setkání všech zájemců a budovy historických sladoven se konalo v v Písku v budově bývalé sladovny, nově využívané jako kulturní prostor. Součástí programu byly přednášky zaměřené na využívání sladoven, účastníci se dozvěděli více o historii a proměně tohoto typu staveb v České republice. V rámci programu probíhaly diskuze a exkurze. Na konferenci byla zahájena tematická výstava Sladovny budou ...?

Konference se uskutečnila ve dnech 3. a 4. listopadu 2011.

Součástí programu byla také přednáška architekta Josefa Pleskota na téma: konverze industriálních staveb.

Tisková zpráva je ke stažení zde.
18. října 2011

  

Záštitu nad konáním konference převzal ministr kultury MUDr. Jiří Besser.

Konference byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.