ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Ing. Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Doc. Ing. Jiří Patočka
Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova

Mgr. Ladislav Mečkovský
Magistrát hlavního města Prahy

 

Ing. Aleš Kozák pracoval od roku 2004 jako grantový specialista
na Magistrátu hl. města Prahy. V roce 2007 založil Institut pro
památky a kulturu, o.p.s., věnuje se dokumentaci památek
a vyhledává možností financování jejich obnovy. Podílí se na
organizování dobrovolnických kempů a řízení kulturních projektů.


Doc. Ing. Jiří Patočka je vysokoškolským učitelem, při své pedagogické
i vědecké práci se zaměřuje na problematiku socioekonomického rozvoje
sídel a regionů, zabývá se ekonomickými aspekty památkové péče, místní
a regionální kulturou, regionální sociologií a regionální politikou.
Jiří Patočka je člen Klubu Českých hlav.


Mgr. Ladislav Mečkovský je koordinátor vztahu církví a města Prahy. Působil
12 let jako duchovní baptistického sboru, vystudoval Evangelickou teologickou
fakultu Univerzity Karlovy. Dále studoval na Scottish Baptist College v Glasgow.
Ladislav Mečkovský organizuje mezinárodní teologická sympozia PATEFO, je členem
teologické komise BJB a redaktorem Evangelického týdeníku - Kostnické jiskry.

 

Za organizační výbor jedná a Vaše otázky ke konferenci zodpoví:
Ing. Aleš Kozák: ales.kozak@instituteu.cz

Kontaktní osobou pro jednotlivé přednášející je:
Mgr. Líza Faktorová liza.faktorova@instituteu.cz

Kontaktní osobou pro partnery konference je:
Ing. Lenka Vlášková lenka.vlaskova@instituteu.cz

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.