ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

První ročník konference PRO památky o obnově a využívání památek se stal
setkáním pracovníků památkové péče, zástupců církví a měst, architektů, investorů
i veřejnosti.

Konference se zabývala obnovou a využíváním klášterů. Kromě historie a současného
stavu těchto památek byly prezentovány i možnosti jejich využívání v budoucnosti,
účastníkům byly představeny úspěšné projekty obnovy. Přednášející prezentovali
různé možnosti financování projektů.

Konference se konala 13. listopadu 2008 v klášteře dominikánů v Praze.

 

Záštitu konferenci poskytl ministr kultury Mgr. Václav Jehlička.

 

 

 

Tisková zpráva ke konferenci je ke stažení zde.
15. srpna 2008

 

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.