ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

8.00 — prezentace účastníků
8.30 — zahájení: Ing. Aleš Kozák a fr. Romuald Štěpán Rob, OP
8.35
úvodní slovo ministra kultury ČR, Mgr. Václav Jehlička

8.45 — Typologie a architektura klášterů, doc. PhDr. Pavel Vlček (FA ČVUT Praha)
9.15 — Kláštery v moderní společnosti, prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (FF UK)
9.45 — Možnosti využívání klášterů v ČR, Pavel Jerie (Národní památkový ústav)

10.15 — káva a občerstvení
10.40 —
zahájení dopolední části

10.45 — Ekonomika památek, doc. Ing. Jiří Patočka (Vysoká škola ekonomická)
11.15 — Financování projektů z fondů EU, Ing. Jana Vohralíková (MK ČR)
11.45 — Podpora obnovy a využívání církevních a sakrálních objektů ze strany MMR,
                  RNDr. Josef Postránecký (MMR)

12.15 — přestávka na oběd
13.55 — zahájení odpolední části — příklady z praxe I

14.00 — Břevnovský klášter, P. Prokop Siostrzonek OSB (řád benediktinů)
14.30 — Milevský klášter, P. ThLic. Norbert Fr. Vehovský, O. Praem.
                 (řád premonstrátů)
15.00 — Klášter sv. Tomáše, P. Mgr. Juan Provecho, OSA (řád bratří
                  sv. Augustina) 

15.30 — káva a občerstvení
15.55 —
zahájení odpolední části
— příklady z praxe II

16.00 — Klášter Nový Dvůr, Ing. arch. Jan Soukup (ATELIER SOUKUP s.r.o.)
16.30 — Klášter Louka u Znojma, Ing. Pavel Vajčner (Znovín Znojmo, a.s.)
17.00 — Klášter Hejnice, P. doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. (Mezinárodní
                  centrum duchovní obnovy)

17.30 — moderovaná diskuse
18.00 —
klášterní červené a bílé …

Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.