ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Ing. Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

P. Romuald Štěpán Rob OP
Klášter dominikánů Praha

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Ing. Aleš Kozák pracoval od roku 2004 jako grantový specialista
na Magistrátu hlavního města Prahy. V roce 2007 založil Institut
pro památky a kulturu, o.p.s., věnuje se dokumentaci památek
a vyhledává možností financování jejich obnovy. Podílí se na
organizování dobrovolnických kempů a řízení kulturních projektů.

 

P. Romuald Štěpán Rob, OP je členem řádu bratří kazatelů. V roce
1999 přijal kněžské svěcení a od té doby působil ve Znojmě,
Plzni a Olomouci. Od roku 2006 je převorem kláštera dominikánů
v Praze, zároveň je i administrátorem římskokatolické farnosti
u kostela sv.Jiljí.

 

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. je historik umění a kulturolog.
Od roku 1984 pracuje jako odborný asistent na FF UK, kde
dodnes působí na Katedře teorie kultury. Zároveň přednáší na FAMU
a příležitostně i na jiných školách a institucích. Vladimír Czumalo
se specializuje na dějiny a teorii architektury, města a památkové péče.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.