ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

8.00  —  prezence účastníků konference
8.30  — zahájení — Ing. Aleš Kozák
8.35  — úvodní slovo — náměstkyně ministra kultury
PhDr. Anna Matoušková
 
8.45  — Kostely v současné společnosti, J. E. Mons. František Radkovský
(Biskupství plzeňské) - v zastoupení Ing. arch. Jan Soukup
9.15  — Jak přistupovat k obnově kostela, Ing. Jan Vinař (MURUS -
monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.)
9.45  — Nový život ve starých zdech, PhDr. Karel Rechlík (Diecézní muzeum PETROV)
 
10.15  — káva a občerstvení
 
10.45  — Program rozvoje venkova, Ing. Martina Petržílková, RNDr. Lucie Pargačová
(Státní zemědělský intervenční fond)
11.15  — Posvatná architektura, Ing. arch. Jindřich Synek (ČVUT Praha, FS)
11.45  — Jiné využívání kostelů, Ing. arch. Stanislav Flesar (NPÚ - Ústí nad Labem)
 
12.15  —  oběd
 
13.25  — zahájení odpolední části — příklady z praxe I
13.30  —  Bydlení v kostele, Mgr. Linda Foster (soukromý vlastník)
13.50  — Tři kostely, Mgr. Líza Faktorová, Marek Hanzlík (o.s. Přátelé podlip-
nických kostelů)
14.10  — Kostel Všech Svatých v Horšově, Ing. arch. Jan Soukup
(ATELIER SOUKUP s.r.o.)
14.30  — Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jakub Malík (Sdružení Neratov, o.s.)
 
14.50  — káva a občerstvení
 
15.15  — zahájení odpolední části — příklady z praxe II
15.20  — Pomozme si sami, Miroslava Válová (MAS Český Západ)
15.40  — Kostel sv. Šimona a Judy, Zdeněk Plaček (Lenešický okrašlovací spolek, o.s.)
16.00  — Kostel sv. archanděla Michaela, Hana Rašáková (Obecní úřad Mělnické Vtelno)
16.20  — Ohrožené kostely v České republice, RNDr. Michal Valenčík (kostely.tnet.cz)
 
16.40  —  moderovaná diskuse
17.00  —  ukončení konference


Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.