ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

3. listopadu 2011

 9.00   — prezence účastníků konference
10.00  — zahájení konference, Ing. Aleš Kozák
10.05  — přivítání účastníků, Ing. Renata Skronská, ředitelka Sladovny Písek, o.p.s. 
 
10.10  — Industriální dědictví, jeho význam a hodnoty v současnosti, Ing. arch. Eva Dvořáková,
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
10.30  — Co je to sladovna?, David Mareš, sladmistr v Pivovaru Ferdinand, a.s.
10.50  — Fenomén hostinců vzniknuvších ze starých sladoven, Pavel Jákl
 
11.10  — káva a občerstvení
 
11.30  — Stavební typologie barokní sladovny, Ing. Jan Anderle, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum
11.50  — Činnost Pivovarského muzea v Kostelci nad Černými lesy se zaměřením na výzkum sladoven,
Ing. Milan Starec, Dej Bůh štěstí, s.r.o.
12.10  — Typy sladovnických komínů, Ing. Martin Vonka, Ph.D., fabriky.cz

12.30  —  oběd 
 
14.00  —

Sladovna v Žatci, Petr Bažant, HUML & VANÍČEK ateliér pro architekturu a projektování staveb
Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav Akademie věd České republiky

14.20  — Sladovna v Chříči, Jana Jakubíčková, Propolis, o.s.
14.40  — Sladovna v Plasích, Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Centrum stavitelského dědictví v Plasích
 
15.00  — káva a občerstvení
 
15.30  — Sladovna v Lobči, Ing. arch. Pavel Prouza, PIVOVAR LOBEČ o.s.

 
15.50  —

Sladovna ve Frýdlantu, Bc. Petr Freiwillig, Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Liberci, Marek Vávra, majitel areálu pivovaru

16.10  — Sladovna v Kojetíně, Ing. arch. Vít Janků, ARCHECO
16.30  — Ze světa sladoven: prezentace historických dokumentů, Muzeum cenných papírů Praha
17.00  — Diskuse a ukončení odpolední části konference
 
18.00  — Konverze industriálních staveb, Ing. arch. Josef Pleskot (zdarma přístupné i pro veřejnost)
19.30  — neformální setkání účastníků konference a ochutnávka pivních produktů


4. listopadu 2011

  9.00
představení konverze sladovny v Písku, Ing. Reneta Skronská, ředitelka Sladovny Písek o.p.s.
  9.30 komentovaná prohlídka neveřejných částí sladovny, Jaroslav Dušek, MÚ Písek
 
 10.15 — exkurze po jihočeských sladovnách a pivovarech:
  Protivín: prohlídka sladovny pivovaru Platan  
  Dražíč: prohlídka minipivovaru Lipan  
   
 15.00 — návrat do Písku a ukončení konference

 

Pořadatel si vyhrazuje právo navržený program konference doplňovat či měnit.

 

 

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.