ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Ing. Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

J. E. Mons. František Radkovský
Biskupství plzeňské

Ing. arch. Jindřich Synek
České vysoké učení technické

 

Ing. Aleš Kozák pracoval od roku 2004 jako finanční a grantový specialista na
Magistrátu hl. města Prahy. V roce 2007 založil Institut pro památky a kulturu,
věnuje se dokumentaci památek a vyhledávání možností financování jejich
obnovy. Dále se podílí na organizování dobrovolnických kempů a řízení kultur-
ních projektů. V roce 2010 inicioval vytvoření putovní výstavy "kostel365.cz".

 

J. E. Mons. František Radkovský je první biskup Diecéze plzeňské, kterou nově
ustanovil papež Jan Pavel II. v roce 1993. Před rokem 1990 působil ve
farnostech v Mariánských a ve Františkových Lázních. Při České biskupské
konferenci je odpovědný za laiky, nová církevní hnutí a komunity, ekumeni-
smus a informatiku. Od začátku svého působení v biskupském úřadě se
zabývá problematikou záchrany, obnovy a využití kostelů na území diecéze.

 

Ing. arch. Jindřich Synek je autorem řady rekonstrukcí v oblasti památek
a zaměřuje se také na církevní stavby. Jeho nejznámější realizací je novostav-
ba chrámu Panny Marie ve Strašnicích v Praze. Aktivně se zajímá o památky
a jejich obnovu, angažoval se například v diskusi o osudu areálu zámku
a zámeckého pivovaru v Kolíně. Jindřich Synek působí od roku 2003 jako
vysokoškolský pedagog na ČVUT v Praze.Za organizační výbor jedná a Vaše otázky ke konferenci zodpoví:
Ing. Aleš Kozák: ales.kozak@instituteu.cz

 

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.