ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Historie nádražních budov na území České republiky sahá hluboko do 19. století a společně s dalšími objekty železničního provozu jsou důležitými prvky industriálního dědictví.

Mnoho z nich plní svoji funkci do dnešních dnů, ale existují také objekty opuštěné, nevyužívané, zapomenuté a chátrající. Pátý ročník konference PROPAMÁTKY byl určen zájemcům o industriální dědictví, zejména o dějiny, současnost a budoucnost nádraží, kteří tak měli příležitost si výměnit své názory a zkušenosti.

Kdy: 13. listopadu 2012
Kde: Hlavní nádraží v Praze – kulturním sál

Součástí konference byl doprovodný program, který představil pražská nádraží ze speciálně vypraveného vlaku. Konference se zúčastnili studenti, architekti, zástupci obcí a krajů, pracovníci památkové péče i představitelé drážních orgánů nebo investorů.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT představilo na konferenci výstavu Pražská nádraží ne/využitá s podtitulem Drobící se urbanistický skelet Prahy.
 

Konference byla v roce 2012 součástí programu Industriálních stop.
www.industrialnistopy.cz

Akce byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.