ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma


 7.45 
—  
začátek registrace účastníků
 8.25

ukončení registrace účastníků
 8.30
zahájení konference
 8.35
Ing. Aleš Kozák, úvodní slovo ke konferenci PROPAMÁTKY
 8.40 PhDr. Benjamin Fragner, představení výstavy Pražská nádraží ne/využitá s podtitulem Drobící se urbanistický skelet Prahy
     
 8.45
Nádraží jako významný prvek industriálního dědictví
Ing. arch. Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav 
 9.05  
Architektura a stavební vývoj nádraží v České republice
Ing. Mojmír Krejčiřík
 9.25 Železniční stanice ve správě ČD a.s.
Ing. Milan Čermák, ČD a.s.
     
 9.45 káva a občerstvení
     
10.00 Financování a ekonomický potenciál nádraží
Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo pro místní rozvoj
10.15 Projekt Železničního muzea
Mgr. Pavel Bek, Národní technické muzeum
10.30 Současnost a budoucí osudy pražských nádraží
PhDr. Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu
     
11.00 jízda vlakem po pražských nádražích
    Praha hlavní nádraží – Vyšehrad – Smíchov – Hostivice –
Ruzyně – Veleslavín – Dejvice – Bubny – Masarykovo nádraží
     
12.50  přestávka na oběd
13.35 prohlídka Fantovy budovy
13.55 
zahájení odpolední části konference
     
14.00 Revitalizace přednádražního prostoru, rekonstrukce a přístavba železničního
nádraží Ostrava-Svinov,
Ing. arch. Václav Filandr, ATELIER FILANDR
14.20 Zapomenuté nádraží Hevlín na bývalé Státní dráze z Vídně do Brna,
PhDr. Jiří Kacetl,
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, o.s.
14.40 Adaptace zrušené stanice na malý pivovar s bydlením
Marek Havlas, Minipivovar Ujkovice
15.00 Příklady využití nádražních budov v zahraničí
Ing. arch. Karel Hájek, kARek architektonický ateliér
     
15.20
káva a občerstvení
     
15.40 Nádraží Zubrnice
Ing. Martin Kašpar, Zubrnická museální železnice o.s.
16.00 Nádraží Benešov - kulturní památka mezi minulostí a budoucností
Mgr. Michal Roubík, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK
16.20 Severní dráha císaře Ferdinanda, Mgr. Alena Borovcová
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
16.40 Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR, Ing. Drahomíra Kolmanová
Projekt Vlídná nádraží, PhDr. Pavel Bureš
Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.
     
17.00 
moderovaná diskuse
17.30 ukončení konference
     
18.00   Neformální setkání účastníků ve staročeské hospůdce V Cípu
    popis cesty ZDE (700 merrů / 8 minut chůze od hlavního nádraží)

 

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.