ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
14. LISTOPADU 2013  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
     
9.00 – 9.45   Registrace a ranní káva
     
10.00 – 10.15   Zahájení konference
    Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
    Mgr. Zdeňka Hamousová, Město Žatec
    Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
     
10.15 – 10.45   Představení a podpis Memoranda o spolupráci při přípravě statku:
    Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci k podání
    nominační žádosti na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO
 
10.45 – 11.05   Pivovary jako součást průmyslového dědictví
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Fakulta stavební ČVUT
11.05 – 11.25   Památková ochrana pivovarů
Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav
11.25 – 11.45   Vývoj technologie a její vliv na podobu pivovarů
Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK
     
11.45 – 13.00   Přestávka na oběd
     
 13.00 – 13.20   Financování oprav možnosti a příklady
PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
 13.20 – 13.40   Role obcí při záchraně památek
Mgr. Zdeňka Hamousová, Město Žatec
  13.40 – 14.00   Technologická a stavební obnova historického pivovaru v praxi
Ing. Milan Starec, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.
     
14.00 – 14.30   Přestávka na kávu a pivní speciality
     
14.30 – 16.30   Odpolední diskuse se uskuteční souběžně ve velkém a malém sále
    a účastníci si předem budou moci zvolit téma, které je více zajímá.
     
    Velký sál:
14.30 – 15.30   2 x pivovary adaptované na nový provoz:
Kynšperk nad Ohří, Radek Vomočil, ředitel
Únětice, Ing. Štěpán Tkadlec, majitel
15.30 – 16.30   2 x blýskání na lepší časy:
Lobeč: Ing. arch. Pavel Prouza, majitel
Frýdlant: Ing. Marek Vávra, majitel / Ing. Jan Anderle, stavební historik
     
    Malý sál:
14.30 – 15.30   2 x fungující historické pivovary:
Benešov: Václav Vyvadil, obchodní zástupce pivovaru
Žatec: Martin Kec, jednatel
  15.30 – 16.30   2 x úspěšné konverze:
Lanškroun: MgA. Přemysl Kokeš, architekt ai5
Plasy: Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., Národní technické muzeum
     
   18.30 – 19.30   Prohlídka Galerie Sladovna a vernisáž výstavy: kostel365.cz
20.00   Setkání v minipivovaru U Orloje, pivovarnické historky, zkušenosti ...
     
 15. LISTOPADU 2013  – DOPROVODNÝ PROGRAM EXKURZÍ A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK
     
   9.30 – 10.00   Setkání účastníků v minipivovaru U Orloje
  10.00 – 14.00   3 tematické okruhy:
     
 1. okruh   Prohlídka Chrámu chmele a piva, výstup na Chmelový maják,
prohlídka sušáren a skladů chmele
Petr Bažant, Architektonický ateliér HUML & VANÍČEK

 2. okruh

 

 

Prohlídky městské památkové rezervace Žatec se zaměřením na
chmelařské stavby, výstup na radniční věž a exkurze v Pivovaru Žatec
Ing. Jiří Vent, Chrám Chmele a Piva CZ, p.o.

 3. okruh   Exkurze v Chmelařském institutu a jeho minipivovaru
Ing. Jiří Kořen, Chmelařský institut s.r.o.
     
   

Všichni účastníci konference mají možnost v průběhu dne
navštívit zdarma Chmelařské muzeum Žatec
.
Kontakt: Vladimír Valeš / 724 431 422

     

14.00

  Ukončení konference
 


 Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.