ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
13. LISTOPADU 2014  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
                                
9.00 – 9.45   Registrace
     
10.00 – 10.15   Zahájení konference
    Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
    Mgr. Karel Ksandr, Národní technické muzeum
     
10.15 – 10.30   Věžové vodojemy – součást kulturního dědictví
Ing. Šárka Jiroušková, Ph.D., Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.
10.30 – 10.45   Vodárenské věže z pohledu památkové ochrany
Ing. arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav
10.45 – 11.00   Historický vývoj vodárenských věží
Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
     
11.00 – 11.15   Přestávka na kávu
     
 11.15 – 11.30   Pražské vodárenské věže: zdroj vody, požárů i obdivu
Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK
 11.30 – 11.45   Vodárenská věž a její funkce
PhDr. Kryštof Drnek, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
11.45 – 12.00   Zahraniční inspirace ze zemí Visegradské čtyřky
Ing. Svatopluk Zídek, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI
     
12.00 – 14.00   Přestávka na oběd a možnost návštěvy expozic muzea
     
14.00 – 14.20   Konverze věže na atelier
Radim Heinich, INTEX, Vratimov
 14.20 – 14.40   Vodárenská věž jako turistický bod
Ing. Jaroslav Hedbávný, VAS, a.s., divize Třebíč
14.40 – 15.00   Expozice ve věžovém vodojemu na Kladně - Rozdělově
Vladimíra Lišková, Středočeské vodárny, a.s.
     
15.00 – 15.15   Přestávka na kávu
     
 15.15 – 15.35   Vodárenská věž kulturním centrem
Ing. arch. Aleš Valder, Bc. Veronika Hačková, Město Třeboň
 15.35 – 15.55   Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže v Opavě
Ing. arch. Oleg Haman, CASUA, spol. s r. o.
 15.55 – 16.15   Nádražní vodárenské věže u nás i v zahraničí
Ing. arch. Karel Hájek, kARek architektonický atelier
     
16.30 – 17.30   Možnost návštěvy čajovny v letenské vodárenské věži
v Korunovační ulici v Praze 7
     
 18.00 – 19.30   Slavnostní setkání u příležitosti výročí sedmi let od založení
Institutu pro památky a kulturu – pořadatele konference:
číše vína, komentovaná prohlídka Dopravní haly Národního
technického muzea a tichá aukce fotografií Jana Bartoše
     
 14. LISTOPADU 2014 DOPROVODNÝ PROGRAM:
     
 11.00 – 12.00   Prohlídka Muzea pražského vodárenství
 11.00 – 14.00   Procházka po nábřeží s výkladem Kryštofa Drnka a následná prohlídka Muzea pražského vodárenství
     
    Oběd není součástí registračního poplatku.
     


 

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.