ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
9. LISTOPADU 2016
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
     Blok je určen i široké veřejnosti a je zdarma
18.30    Přivítání účastníků konference
18.40 – 19.00    Panský dvůr Telč a jeho obnova
     Ing. Michal Štefl, majitel
19.00 – 19.20    Obnova a využívání historických sýpek v Telči a na Vysočině
     Mgr. et. Mgr. Jana Musilová, Ph.D., Národní památkový ústav
19.20 – 19.40    Venkovské goticko-renesanční sýpky v kraji Vysočina
     PhDr. Ivan Minář, Ph.D., Národní památkový ústav
19.40 – 20.00    Vrchnostenské sýpky na Telčsku a jejich dřevěné konstrukce
     Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Akademie věd České republiky
20.00 – 22.00    Neformální setkání v Panském dvoře
     
10. LISTOPADU 2016  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
     Pouze pro registrované účastníky
9.15 – 10.00    Registrace a ranní káva
10.00 – 10.30    Slavnostní zahájení konference
     Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
     PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
     Ing. arch. Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav
     RNDr. Marie Kružíková, Kraj Vysočina
     Mgr. Roman Fabeš, Město Telč
     
10.30 – 11.20    1. DOPOLEDNÍ BLOK
10.30 – 11.00    Typologie staveb a panské sýpky od 17. do počátku 20. století
     Ing. Jan Žižka, Národní památkový ústav
11.00 – 11.20    Venkovské sýpky a jejich obnova v pohledu památkové péče
     PhDr. Pavel Bureš, Ph.D., Národní památkový ústav
     
11.20 – 11.30    Přestávka na kávu
     
11.30 – 12.30    2. DOPOLEDNÍ BLOK
 11.30 – 11:50    Architektura konverzí sýpek a jejich možnosti
 Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, ČVUT v Praze
 11.50 – 12:10    Stavebně-historický průzkum historických sýpek
     Ing. arch. Jan Pešta, SHP Jan Pešta
 12.10 – 12:30    Historické sýpky z pohledu historie a archivních pramenů
     Mgr. Michal Horáček, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
     
12.30 – 14.00    Přestávka na oběd 
     
14.00 – 17.00    3x DISKUSNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     Dvojice prezentujícich představí konkrétní přiklady obnovy
     a nového využí z praxe s následnou možností diskuse.
     
14.00 – 14.40    Vojkov, kulturní, společenské a podnikatelské využití
     Ing. Bohumír Krampera, majitel
     Želeč, obrazárna
     Ing. Martin Novák, majitel
       
14.40 – 14.50    Přestávka na kávu  
       
 14.50 – 15.20    Rokytnice v Orlických horách, muzeum
     Petr Hudousek, Město Rokytnice v Orlických Horách
     Bc. Tomáš Zelenka, Sýpka - Muzeum Orlických hor
     Olbramovice, společenský dům
     Pavel Pohůnek, Obec Olbramovice
     
15.20 – 15.30    Přestávka na kávu
     
 15.30 – 16.15    Cheb, galerie
     Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4
     Hrádek u Sušice, galerie a dětská herna
     Michaela Fremundová, vedoucí galerie
     Ing. arch. Pavel Lejsek, architekt rekonstrukce
     
 16.30    Ukončení konferenčního dne
     
17.30 – 18.30    Večerní prohlídka města s výkladem o jeho památkách
     PhDr. Martina Indrová, Národní památkový ústav
     
18.30 – 22.00
   SETKÁNÍ U PIVA A VÍNA V PANSKÉM DVOŘE TELČ
19.00    Přivítání účastníků, představení kampaně Pivo PROPAMÁTKY
     Ing. Aleš Kozák, Mgr. Michal Horáček
19.30
   Komentovaná degustace vín Murfatlar s možností zakoupení vína
     a následné povídání s prezentací o Rumunsku
     Ing. Bohumír Krampera, majitel Vojkovského špejcharu
     
11. LISTOPADU 2016  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
     Pouze pro registrované účastníky konference
     (pro členy Klubu PROPAMÁTKY zdarma)
9.00 – 15.00    Exkurze a prohlídky zajímavých objektů v Telči a jejím okolí
     s výkladem (Ing. Jiří Bláha, Ph.D. a PhDr. Ivan Minář, Ph.D.)
9.00 – 9.30    Sraz účastníků na nádvoří Panského dvora
 9.30 – 10.00    Telč – sýpka Panského dvora
10.00 – 15.00    Projížka autobusem po historických sýpkách na Vysočině
     Prostředkovice – renesanční venkovská sýpka
     Brtnice – původně renesanční panská sýpka, možnosti konverze
     Luka nad Jihlavou – panská sýpka, dnes školní tělocvična
15.00    Návrat do Telče, ukončení konference

Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.