ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Druhý ročník konference PRO památky 2009 byl zaměřen na venkovské fary.

Farní budovy na českém a moravském venkově jsou často cennými památkami.
Přesto mnohé z nich chátrají. Mohou za to samotní vlastníci, nezájem místních občanů,
nedostatek možností pro využití, podmínky památkářů nebo tento stav vyjadřuje
zkrátka jen obraz dnešní společnosti a tzv. postmoderní doby? Některé fary ale
dokázaly najít vhodné využití a svojí existencí obohacují životy místních lidí.

Konference PRO památky 2009 nabídla možnost setkání i hledání inspirace.
Účastníci konference se dozvěděli více o zásadách stavební obnovy, o financování
pomocí grantů. Byly představeny zajímavé příklady využívání far na venkově.


Konference se konala 10. listopadu 2009 v Praze v přednáškovém sále
Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1.

Záštitu nad konferencí poskytl ministr kultury prof. Václav Riedlbauch.

Tisková zpráva ke konferenci je ke stažení zde.
10. června 2009

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.