ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Panský dvůr Telč

Sál Panského dvora Telč, ve kterém se uskuteční letošní konference PROPAMÁTKY.
Foto: Panský dvůr Telč | Licence: 
všechna práva vyhrazena

Panský dvůr Telč vzniká někdy od období raného novověku jako hospodářské zázemí zdejšího panského sídla. Rozsáhlý komplex objektů postupně pokryl velkou plochu severně od zámku na tehdejším okraji města. Později se ztrátou svého původního využití dvůr sloužil jako školní statek, avšak nedostatečná údržba a i využití stály za jeho postupným chátráním a stíráním historického vzhledu.

Teprve v posledních letech proběhla postupná rekonstrukce celého Panského dvora, která mu vrátila jeho tvář a přinesla i nové využití. Nové interaktivní centrum volnočasových aktivit a turistiky bylo veřejnosti poprvé představeno v červenci 2015. Nový komplex by měl sloužit nejen obyvatelům města, ale i jeho návštěvníkům či pořádání společenských akcí.

Přesnou lokaci naleznete v MAPĚ, více informací pak na stránkách www.panskydvurtelc.cz.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.