ÚVOD PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

8.00  — prezence účastníků konference
8.30  — zahájení - Ing. Aleš Kozák
8.35  — úvodní slovo - odborná náměstkyně generální ředitelky Národního
památkového ústavu Ing. arch. Věra Kučová
 
8.45  — Má fara ještě perspektivu? J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický
9.15  — Venkovské fary - historie a současný stav, Ing. Vlastislav Ouroda (NPÚ, ČB)
9.45  — Stavební obnova památek, prof. Václav Girsa (ČVUT Praha, FA)
 
10.15  —
káva a občerstvení
 
10.45  — Ekonomické aspekty animace far, doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (VŠE v Praze)
11.15  — Program rozvoje venkova, Ing. Iveta Králová (Ministerstvo zemědělství)
11.45  — Sociální ekonomika, Bc. Taťána Smělíková (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 
12.20  — oběd
 
13.55  — zahájení odpolední části — příklady z praxe I
14.00  — Fara Klentnice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán (Café fara)
14.20  — Fara Lutová, RNDr. David Pithart, CSc. (soukromý vlastník)
14.40  — Fara Budislavice, PhDr. Petr Vilhelm (obec Budislavice)
15.00  — Fara Domaslav a Holostřevy - Jeden dvůr dvou far 
J. Chvojka, R. Frouz (o.s. Komunita Noe), J. Veselák (o.s. Domaslav)
 
15.30  — káva a občerstvení
 
15.55  — zahájení odpolední části — příklady z praxe II
16.00  — Fara Lobendava, Martin Kerhart (administrátor farnosti Lobendava)
16.20  — Fara Valtice, Luboš Velecký (autor myšlenky obnovy fary)
16.40  — Fara Úsobí, Mgr. Jakub Jan Med O.Praem. (Římskokatolická farnost Úsobí)
17.00  — Fara Dalešice, Mgr. Petr Holý (Římskokatolická farnost Dalešice)
 
17.20  — moderovaná diskuse
18.30  — červené a bílé …


Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.