ÚVOD REGISTRACE PROGRAM MÍSTO KONÁNÍ KONTAKT
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
Výběr z programu  –  program je průběžně aktualizován
     
9. LISTOPADU 2017  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
9.15 – 10.00    Registrace a ranní káva
10.00 – 10.30    Slavnostní zahájení konference
     
10.30 – 12.30    DOPOLEDNÍ BLOK
     Historický a architektonický vývoj radnic
     prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
     Urbanistický význam radničních budov
     Ing. arch. Alena Krusová, Csc., Národní památkový ústav
     Radnice a pohled památkové péče
 Přednese zástupce Národního památkového ústavu
     Stavebněhistorické průzkumy radničních budov
     Ing. arch. Jan Pešta, SHP Jan Pešta
     Moderní samospráva a radnice komparace případových studií
     Mgr. Michal Horáček, Mgr. Jan Holovský, FF, Univerzita Karlova
     
12.30 – 14.00    Přestávka na oběd 
     
14.00 – 17.00    DISKUZNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     Prezentující představí konkrétní příklady obnovy
     a nového využí z praxe s následnou možností diskuze.
     
     Obnova a nové využívání Staré radnice v Havlíčkově Brodě
     Bc. Libor Honzárek, město Havlíčkův Brod
     Obnova Radničního sklípku v Liberci
     Mgr. Jan Šolc, město Liberec a iniciátor obnovy
     Realizace nové radnice a centra města v Bílovicích nad Svitavou
     Bc. Miroslav Boháček, město Bílovice nad Svitavou
     
     Další domluvená témata
     Úspěšné modernizace a adaptace městských úřadů
     Památkově zajímavé budovy radnic a jejich oprava
     Obnovené radnice soužící novým účelům
     Novostavby radnic jako nový městotvorný prvek v historické zástavbě
     
 17.00    Ukončení konferenčního dne
     
17.30 – 18.30    Večerní prohlídka města s výkladem o jeho památkách
     Bc. Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod
     
19.00 – 19.30    Kulturní program ve foyer Staré radnice
     
20.00 – 22.00
   SETKÁNÍ U PIVA A VÍNA VE SKLÍPKU STARÉ RADNICE
     Neformální posezení s překvapením.
     
10. LISTOPADU 2017  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
9.00 – 15.00    Exkurze a prohlídky zajímavých objektů v Havlíčkově Brodě
     a okolí s výkladem (Bc. Libor Honzárek, město Havlíčkův Brod)
 9.00 – 9.15    Sraz účastníků na Havlíčkově náměstí
     Havlíčkův Brod – Stará a Nová radnice
     Projížka autobusem po radnicích na Vysočině
     Konkrétní trasa a navštívené objekty budou doplněny

Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2017 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.