ÚVOD REGISTRACE PROGRAM MÍSTO KONÁNÍ KONTAKT
2019 - školy
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
7. LISTOPADU 2018
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
     Blok je přístupný i široké veřejnosti za dobrovolné vstupné
18:00 – 19:00    Registrace a prezence
19:00    Přivítání účastníků konference
     Mgr. Michal Horáček, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
     Mgr. Miloš Krčmář, Národní památkový ústav
     PhDr. Mgr. René Brož, Liberecký kraj
     Mgr. Josef Šimek, město Lomnice nad Popelkou
19:10 – 19:30    Lomnice nad Popelkou – historie Továrny Mastných
     Mgr. Dana Grabcová, ÚHV, FF Univerzita Pardubice
19:30 – 19:50    Semily jako zrcadlo průmyslové revoluce
     PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D., Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p.o.
19:50 – 20:10    Liberecko – komíny jako svědkové úspěchu a prosperity
     Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček, FSv ČVUT v Praze
20:10 – 20:30    Frýdlantsko – od mlýnů k továrnám
     Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., Národní památkový ústav
20:30 – 22:00    Neformální setkání u piva v Továrně Mastných
     
8. LISTOPADU 2018  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
      Pouze pro registrované účastníky konference
 8:45 – 9:30    Registrace a ranní káva
9:30 – 10:00    Slavnostní zahájení konference
     Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
     Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, Národní památkový ústav
     Ing. Květa Vinklátová, Liberecký kraj
     Mgr. Josef Šimek, město Lomnice nad Popelkou
10:00 – 11:00    I. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
     ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
10:00 – 10:30    Stavební vývoj textilních továren od 18. do 20. století 
     + příklady úspěšných konverzí ze zahraničí
     prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, FSv ČVUT v Praze
     
 10:30 – 10:45    2+1 továrna Zdeňka Plesníka – ke kontextu dědictví
     textilního průmyslu druhé poloviny 20. století
     Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., VCPD, FA ČVUT v Praze
10:45 – 11:00    Stavební dokumentace k textilním továrnám a její uložení
     Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
     
11:00 – 11:10    Přestávka na kávu
     
 11:10 – 12:00    II. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
11:10 – 11:30    Textilné továrne na Slovensku – história, pamiatková ochrana,
     obnova a využitie
     Ing. arch. Tereza Bartošíková, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
     Mgr. Naďa Kirinovičová, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
11:30 – 11:45    Textilní továrny z pohledu památkové péče
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
11:45 – 12:00    Laserové a fotogrammetrické 3D skenování
 a možnosti jeho využití při obnově průmyslových staveb
     Ing. Bohumil Michalík, Pavel Starosta, G4D, s.r.o.
     
12:00 – 13:30    Přestávka na oběd
     
13:30 – 16:30
   3 x DISKUZNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBNOVY A NOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ
     
13:30 – 14:30    8smička: revitalizace textilní továrny na zónu pro umění
     Mgr. Marcela Straková, 8smička, výkonná ředitelka
     Ing. arch. Luděk Rýzner, OK PLAN ARCHITECTS, autor konverze
     Nová Perla - Kyjov (Krásná Lípa)
     Mgr. Ivan Mečl, Perla, z.s., majitel
    Mgr.A. Gabriela Náhlíková, Perla, z.s., autorka konverze Nové Perly
     
 14:30 – 14:40    Přestávka na kávu
     
14:40 – 15:30    Krnov – Karnola, Národní kulturní památka
     Jitka Navrátilová, znalkyně Karnoly a její bývalá zaměstnankyně
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
     Písek – Jitex, poválečná textilní továrna v provozu
     Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku
    
15:30 – 15:40    Přestávka na kávu
     
15:40 – 16:30    Továrna Mastných a možnosti jejího nového využití
     Pavel Doležal, 5D Ateliér, majitel 
     Vonwillerova továrna v Žamberku
     Zora Střelcová, Muzeum starých strojů a technologií, z.s.
     Martin Holota, Muzeum starých strojů a technologií, z.s.
     
16:30    Ukončení konferenčního dne
     
 17:30 – 19:00    Večerní prohlídka města s výkladem o jeho památkách
     Mgr. Lenka Morávková, kronikářka města
     
19:00 – 22:00    SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ U PIVA A VÍNA V TOVÁRNĚ MASTNÝCH
19:30 – 21:00    Zážitková prezentace činnosti G4D s.r.o.
    Ing. Bohumil Michalík, Jan Vacek, Petr Starosta, G4D s.r.o.
 21:00 – 22:00    Noční prohlídka Továrny Mastných
     Pavel Doležal, 5D Ateliér, majitel
     
9. LISTOPADU 2018  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
9:00 – 15:30    Exkurze a prohlídky zajímavých textilních továren v Libereckém
     kraji s výkladem (Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., VCPD, FA ČVUT)
9:00 – 9:15    Sraz účastníků u Šlechtovy mechanické tkalcovny (Šlechtova 860)
     Lomnice nad Popelkou – Šlechtova mechanická tkalcovna
     Výklad o historii i současném provozu tkalcovny.
     Semily – odpadová přádelna F. Schmitt ("Ida")
     Prohlídka prostor konvertovaných pro potřeby městského úřadu
     Semily – přádelna a tkalcovna F. Schmitt ("Řeky")
     Prohlídka prostor továrny a v ní provozované MVE
     Železný Brod – přádelna J. Liebieg
     Prohlídka areálu textilky a konvertované kotelny na galerii
     Výklad v autobuse: objekty textilek v Plavech, Velkých Hamrech 
     a komplex továren J. Priebsch Erben ve Smržovce
     Liberec – přádelna a tkalcovna J. Liebieg ("Textilana")
     Prohlídka pozůstatků textilní továrny takřka kompletně zbořené 2004.
     Liberec – barevna a apretura Otto Stadler
     Prohlídka prostor továrny konvertované pro potřeby restaurace.
 15:30    Oficiální ukončení konference
     Konference oficiálně končí v Liberci. Autobus se bude pro případné 
     zájemce vracet po jejím ukončení do Lomnice nad Popelkou.
15:30 – ??    Neformální posezení v konvertované apretuře Otto Stadlera
     

Doprovodný program páteční exkurze je zdarma přístupný všem členům Klubu PROPAMÁTKY, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit celé konference. Účast prosím potvrďte ZDE.

Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.