ÚVOD REGISTRACE PROGRAM MÍSTO KONÁNÍ KONTAKT
2019 - školy
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

Okruhy programu konference:

- historický vývoj škol
- architektonická podoba školních budov
- venkovské školy a jejich podoba
- školy ve městech a jejich podoba
- urbanistický význam škol
- školy z pohledu památkové péče
- stavebněhistorické průzkumy školních budov

- možnosti nového využití škol
- konkrétní příklady nového využití

Program konference bude zveřejněn v polovině roku 2019.

 © 2008 - 2019 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.