ÚVOD PROGRAM PANSKÝ DVŮR TELČ KONTAKT
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma

V roce 2016 připravujeme již devátý ročník konference PROPAMÁTKY, letos na téma obnovy a využívání historických sýpek. Výhodná registrace na konferenci bude otevřena v průběhu září.

Kdy: 9.–11. listopadu
Kde: Panský dvůr Telč

Historické sýpky představují významnou součást našeho stavebního fondu. Přestože se jedná primárně o užitkové stavby, mají dochované sýpky často i výrazné architektonické hodnoty. Jejich historický význam tkví nejen v jejich stavební podobě, ale i v jejich roli v hospodářských dějinách. Vzhledem k vývoji a proměně skladování obilí dnes sýpky najdeme jak na někdejších panských sídlech, tak v hospodářských dvorech i jako osamoceně stojící stavby v řadě českých měst a vesnic. Na počátku 20. století jsou s ekonomicko-politickou proměnou společnosti, ale i s nástupem moderních typů skladování, sýpky postupně opouštěny. Souvislosti jejich umístění v kombinaci s jejich specifickou stavební podobou tvoří komplikované předpoklady jejich obnovy a zejména nového využívání. Jaké jsou možnosti jejich obnovy i zajímavé příklady nalezeného nového využití?

Konference PROPAMÁTKY je v roce 2016 určena všem zájemcům o dějiny, současnost, ale také budoucnost historických sýpek a nabízí příležitost k setkání a výměně názorů a zkušeností při jejich obnově a využívání. Setkání je určeno pro architekty, zástupce obcí a krajů, pracovníky památkové péče a samozřejmě i pro majitele historických sýpek.

 © 2008 - 2016 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.