STŘEDA | 6. LISTOPADU 2019

REGIONÁLNÍ BLOK

19:00 Přivítání účastníků konference

19:10

Krátký pohled do historie základních škol v Písku
Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku

19.30

Z dějin středního a vyššího píseckého školství
Mgr. Jan Kotalík, Prácheňské muzeum v Písku

19.50

Venkovské školy na Písecku
Mgr. Jan Kouba, Prácheňské muzeum v Písku

ČTVRTEK | 7. LISTOPADU 2019

HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN

9:30

Slavnostní zahájení konference
Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Mgr. Eva Vanžurová, Město Písek
 

I. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

10:00

Historická proměna školních budov z hlediska pedagogiky a školské legislativy
PhDr. Jan Šimek, Ph.D., Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

10:30

Školní budovy z pohledu památkové péče
Ing. Petr Kotrba, Národní památkový ústav

10:50

PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

II. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

11:00 Gotické a renesanční školství v českých zemích – dochované stavby
prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.

11:30

Venkovské školní budovy
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Fakulta stavební, ČVUT v Praze

11:50

Školy ve městech a jejich urbanistický význam
Ing. arch. Alena Krusová, CSc., Národní památkový ústav

12.00

OBĚD

13:30

DISKUZNÍ BLOKY KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ

Nové využití školních budov

Městská knihovna v Písku
Ing. arch. Jan Svoboda, A.B.S. STUDIO spol. s r.o.

Obecní úřad Velatice
Mgr. Jan Grolich, starosta obce

Moderní dostavby historických škol
Přístavba družiny v ZŠ Plzeň-Újezd
Ing. arch. Bohuslav Strejc, projectstudio8
Dostavba Katolického gymnázia v Třebíči
Ing. arch. Petr Todorov
Citlivě rekonstruované budovy škol
Obnova ZŠ Vimperk
Ing. Petr Kotrba, Národní památkový ústav
ZŠ Záryby kulturní památkou
Mgr. Alžběta Jankulíková, Národní památkový ústav
16.30 Ukončení konferenčního dne

17.30

Komentovaná prohlídka města Písek
Mgr. Jiří Prášek, Prácheňské muzeum v Písku

19.00

Společenské setkání a networking
Koncert skupiny The Dark Blue Elephants

V průběhu konference bude možné ochutnávat plnými doušky skvělé syroby Kitl.  

PÁTEK | 8. LISTOPADU 2019

DOPROVODNÝ PROGRAM

9.00

Exkurze a prohlídky zajímavých školních budov v Písku a okolí s výkladem 
Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku

Písek – Smrkovice – Putim – Heřmaň – Myšenec – Protivín – Vodňany – Krč – Nová Ves – Semice – Písek

15.30

Ukončení konference

Pořadatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit program konference.