ÚTERÝ | 14. LISTOPADU

REGIONÁLNÍ BLOK (přístupný i široké veřejnosti)

17.00 Přivítání účastníků konference
17.10

Místní hybatelé v oblasti obnovy památek – networking
Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací
Realizováno za finanční podpory děčínské společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o.

19.00 Promítání filmu Jeff Koons – intimní portrét (vstupné 160 Kč si hradí účastníci samostatně)
20.30 Neformální setkání ve Veřejném sále Hraničář

středa | 15. LISTOPADU

HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN

Moderuje Rudolf Khol, Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

9:30

Slavnostní zahájení konference

  • Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
  • Martin Krsek, senátor, Muzeum města Ústí nad Labem
  • Kateřina Valešová, Ústecká komunitní nadace

I. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

10:00

Projekce, technika, architektura. Stavební historie brněnských kinosálů
Michal Večeřa, Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF, Masarykova univerzita Brno

10:30

Do kina v Praze – kdy a kam. Pražská kina a biografy 1895–2000
Tomáš Dvořák, Muzeum města Prahy
Jan Rousek, Teorie filmové a multimediální tvorby, FAMU

11:00

PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

II. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

11:20

Od stanu k paláci. Kino jako nový stavební typ
Jaroslav Zeman, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci

11:40 Kinobus – od revitalizácie k nostalgii
Martin Krištof, Biograf oz
12:00 Z kin do knihoven. Nová využití pro kulturní účely
Jan Červinka, Městská knihovna Nymburk, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT
12:30 OBĚD
14:00

BLOKY KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ OBNOVY A VYUŽÍVÁNÍ

14:00 Rekonstrukce kina v Lomnici nad Popelkou na víceúčelové kulturní centrum
Josef Svoboda, Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou
14:20 Biograf Český Ráj v Jičíně 1923–2023
Michal Miškovský, Kulturní zařízení města Jičína
14:50 KRÁTKÁ PŘESTÁVKA
15:00

BYLO, NEBYLO, KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané
Pavel Buryška, XTOPIX architekti s.r.o.

15:20 Velké kino ve Zlíně a jeho plánovaná oprava z hlediska památkové péče
Ladislav Buchta, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži
15:50 KRÁTKÁ PŘESTÁVKA
16:00 Veřejný sál Hraničář – jeho obnova a provoz
Aleš Loziak, Veřejný sál Hraničář, spolek
16:20 Bio Vzlet – vršovická kulturní křižovatka
Petr Prokop, Michal Lázňovský, Vzlet – vršovická kulturní křižovatka
16:50 Ukončení konferenčního dne

17:30

Komentovaná prohlídka města Ústí nad Labem
Výklad: Martin Krsek, senátor, Muzeum města Ústí nad Labem

19:00

Setkání, pohoštění a networking ve Veřejném sále Hraničář

ČTVRTEK | 16. LISTOPADU

DOPROVODNÝ PROGRAM

9:00

Prohlídky současných i minulých budov biografů v Ústí nad Labem 
Výklad: Petr Karlíček, Archiv města Ústí nad Labem

9:00

Sraz účastníků před Veřejným sálem Hraničář

Procházka po trase:
Letní kino 
(prohlídka areálu)
Dům kultury
(prohlídka v současnosti nevyužívaného kinosálu)
Činoherní studio
(prohlídka studia dnes sloužícího především divadlu)
Překvapení pro zájemce na závěr

Během cesty zazněl výklad i k dalším objektům, ve kterých v Ústí nad Labem v minulosti fungovala kina.

13:00 Ukončení konference

Pořadatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit program konference.

Všichni účastníci konference mohou po dobu jejího trvání zdarma navštívit (po předložení registrační karty u vstupu) expozice Muzea města Ústí nad Labem.