PROGRAMOVÉ OKRUHY KONFERENCE

  • Lihovary jako součást průmyslového dědictví
  • Architektonická podoba lihovarů
  • Historie lihovarnictví u nás
  • Techologie výroby lihu a její vliv na podobu lihovarů
  • Budovy lihovarů a památková péče
  • Adaptabilita lihovarů pro nové využití
  • Konkrétní příklady obnovených a nově využívaných lihovarů