AUTOMATICKÉ MLÝNY V PARDUBICÍCH

Od mletí obilí k nové městské čtvrti

Zdroj fotografií: Lukáš Zeman Photo, Prokš Přikryl architekti.

PROČ PRÁVĚ V PARDUBICÍCH?

Konference PROPAMÁTKY se od roku 2008 koná vždy v místě, které úzce souvisí se zvoleným tématem. Hledáme budovy, které kromě nutného zázemí nabídnou také inspiraci a představí možnosti obnovy a využití stavby. Proto se konference o vodních mlýnech odehraje v Pardubicích. Zdejší Automatické mlýny patří mezi nejvýznamnější stavby tohoto typu u nás a zároveň v současnosti představují živoucí celek konvertovaného areálu.
HISTORIE

Mlýny rabtří Winternitzů byly postaveny dle architektonického návrhu Josefa Gočára roku 1911. Jejich technický projekt i vybavení zajistila místní strojírna Josefa Prokopa synové. Po požáru roku 1919 byl mlýn obnoven a rozšířen. K původní mlýnici byl dostavěn i blok obilných sil, jež byl s původním objektem architektonicky sjednocen. Objekt svému původnímu účelu sloužil pod novými majiteli přes celé 20. století, až byl jeho provoz roku 2013 ukončen.
SOUČASNOST

Roku 2015 zakoupili objekty Automatických mlýnů manželé Smetanovi. V následujících letech je pak celý areál ve spolupráci s řadou architektů, ale i městem Pardubice a Pardubickým krajem přetvořen na novou městskou čtvrť. Roku 2023 byl komplex otevřen veřejnosti. V někdejším sile byl zřízen konferenční sál. Právě v něm se uskuteční i konference PROPAMÁTKY o obnově a využívání vodních mlýnů.

UBYTOVÁNÍ V PARDUBICÍCH

Bude doplněno.