VEŘEJNÝ SÁL HRANIČÁŘ V ÚSTÍ NAD LABEM

Sál dnes slouží i k promítání filmů.

PROČ PRÁVĚ V HRANIČÁŘI?

Konference PROPAMÁTKY se od roku 2008 koná vždy v místě, které úzce souvisí se zvoleným tématem. Hledáme budovy, které kromě nutného zázemí nabídnou také inspiraci a představí možnosti obnovy a využití stavby. Veřejný sál Hraničář v minulosti i dnes slouží jako promítací sál kina.
HISTORIE

Budova Hraničáře byla postavena v roce 1923 jako spolkové sály německé sociální demokracie. Již ve 30. letech pak objekt patřil k jedněm z nejvýznamnějších kin v českých zemích. Začátkem 60. let 20. století byl sál přestavěn čistě pro provoz kina a budova také získala svůj dnešní název. Roku 2010 byl jeho provoz ukončen.
SOUČASNOST

Roku 2014 byl Hraničář oživen v souvislosti s možným uzavřením ústeckého Činoherního studia. To nakonec zůstalo ve svých prostorách, příběh novodobého využití Hraničáře ale i tak začal. Ten je dnes otevřenou platformou propojující umění a kulturu se současným životem, a to včetně obnovené funkce kina.