CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ NTM PLASY

Součástí areálu je i někdejší lihovar

PROČ PRÁVĚ V PLASÍCH?

Konference PROPAMÁTKY se od roku 2008 koná vždy v místě, které úzce souvisí se zvoleným tématem. Hledáme budovy, které kromě nutného zázení nabídnou také inspiraci a představí možnosti obnovy a využití stavby. Areál Centra stavitelského dědictví dnes využívá i budovu někdejšího lihovaru.
HISTORIE

Centrum stavitelského dědictví sídlí v areálu hospodářského zázemí bývalého cisterciáckého kláštera, později zámku patřícího Metternichům. Hlavní budovou areálu je bývalý panský pivovar, v sousedním hospodářském dvoře se pak mimo jiné nacházely i budovy lihovaru.
SOUČASNOST

Centrum stavitelského dědictví v Plasích je specializované pracoviště Národního technického muzea. Od roku 2016 jeho prostory slouží výzkumu a prezentaci historických stavebních prvků a konstrukcí, a také předávání zkušeností tradičních stavebních řemesel.

UBYTOVÁNÍ V PLASíCH A OKOLÍ

| Tipy budou doplněny |