Od roku 2008 pořádáme mezioborová setkání o obnově a využívání staveb. Součástí jsou přednášky předních odborníků, diskuze a také komentované prohlídky.

Přispíváme k diskuzi mezi majiteli staveb a pracovníky památkové péče, architekty, projektanty, zástupci správy a samosprávy a dalších. Setkání se konají pokaždé v místě, které s tématem úzce souvisí.


Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
— pořadatel konference —

V ROCE 2024 SE BUDEME VĚNOVAT VODNÍM MLÝNŮM

Proč? Vodní mlýny jsou součástí našich sídel i krajiny od nepaměti. Jejich účel byl pro život společnosti nenahraditelný. Dodnes se dochovala velká řada těchto objektů po celé zemi. Najdeme mezi nimi jak historické malé stavby, tak moderní průmyslové objekty. Především s nástupem moderních technologií a koncentrací výroby se pro řadu z nich stal jejich původní účel nadbytečným. Mnoho těchto objektů tak ztratilo svou původní funkci. Některé dostaly během doby novou náplň, řada z nich ale na své nové využití stále čeká. Zajímá vás současná obnova a možnosti využívání vodních mlýnů?