Od roku 2008 pořádáme mezioborová setkání o obnově a využívání staveb. Součástí jsou přednášky předních odborníků, diskuze a také komentované prohlídky.

Přispíváme k diskuzi mezi majiteli staveb s pracovníky památkové péče, architekty, projektanty, zástupci správy a samosprávy a dalších. Setkání se konají pokaždé v místě, které s tématem úzce souvisí.


Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
— pořadatel konference —

LETOS SE VĚNUJEME HISTORICKÝM BUDOVÁM ŠKOL

Proč? Školy tvoří pevnou součást našeho stavebního fondu. Dodnes se dochovala velká řada školních budov často vysoké architektonické, urbanisitcké či historické hodnoty. Zajímá Vás jejich současná obnova a možnosti využívání?