Od roku 2008 pořádáme mezioborová setkání o obnově a využívání staveb. Součástí jsou přednášky předních odborníků, diskuze a také komentované prohlídky.

Přispíváme k diskuzi mezi majiteli staveb s pracovníky památkové péče, architekty, projektanty, zástupci správy a samosprávy a dalších. Setkání se konají pokaždé v místě, které s tématem úzce souvisí.


Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
— pořadatel konference —

LETOS SE VĚNUJEME BUDOVÁM HISTORICKÝCH LIHOVARŮ

Proč? Lihovary tvoří pevnou součást našeho průmyslového dědictví. Dodnes se dochovala velká řada těchto objektů ve městech a především na vesnicích. Lihovary jsou typické svou architekturou a především na venkově se staly spolutvůrci panoramatu sídel. Zajímá Vás jejich současná obnova a možnosti využívání?