Od roku 2008 pořádáme mezioborová setkání o obnově a využívání staveb. Součástí jsou přednášky předních odborníků, diskuze a také komentované prohlídky.

Přispíváme k diskuzi mezi majiteli staveb s pracovníky památkové péče, architekty, projektanty, zástupci správy a samosprávy a dalších. Setkání se konají pokaždé v místě, které s tématem úzce souvisí.


Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
— pořadatel konference —

LETOS JSME SE VĚNOVALI BUDOVÁM BIOGRAFŮ

Proč? Kina tvoří pevnou součást našeho stavebního fondu i kulturního života. Dodnes se dochovala velká řada těchto objektů ve městech i na vesnicích. Jedná se jak o velké stavby, tak malá nenápadná zařízení. Řada kin je dodnes v provozu a slouží původnímu účelu, jiná dostala během doby novou funkci, ale mnoho z nich na své nové využití stále čeká. Zajímá vás současná obnova a možnosti využívání biografů?