ÚVOD REGISTRACE PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
7. LISTOPADU 2018
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
     Blok bude přístupný i široké veřejnosti za dobrovolné vstupné
     Příspěvky o historii, stavebním a technologickém vývoji, ale i o
     současnosti textilních továren v Libereckém kraji
     Frýdlantsko – od mlýnů k továrnám
     Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., Národní památkový ústav
     Liberecko – komíny jako svědkové úspěchu a prosperity
     Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček, FSv ČVUT v Praze
     Lomnice nad Popelkou – historie Továrny Mastných
     Mgr. Dana Grabcová, ÚHV, FF Univerzita Pardubice
     Další přednáška v jednání.
     
8. LISTOPADU 2018  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
     ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
     Pouze pro registrované účastníky konference
     ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
     Stavební vývoj textilních továren od 18. do 20. století 
     + příklady úspěšných konverzí ze zahraničí
     prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, FSv ČVUT v Praze
     
     DOMLUVENÉ PŘEDNÁŠKY
     Stavební dokumentace k textilním továrnám a její uložení
     Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
     2+1 stavba Zdeňka Plesníka – ke kontextu dědictví


 textilního průmyslu druhé poloviny 20. století
     Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., VCPD, FA ČVUT v Praze
     Textilní továrny z pohledu památkové péče 
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
     
     Další přednášky v jednání.
     
     DISKUZNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBNOVY A NOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ
     Slovenská památková péče a obnova a využívání textilek
     Ing. arch. Tereza Bartošíková, Mgr. Naďa Kirinovičová,
     Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
     Továrna Mastných a možnosti jejího nového využití
     Pavel Doležal, 5D Ateliér, majitel Továrny Mastných
     Bílý Potok pod Smrkem – Jizerskohorské technické muzeum, z.s.
     Pavel Šercl, předseda zapsaného spolku 
     Písek – Jitex, poválečná textilní továrna v provozu
     Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku
     Krnov – Karnola, Národní kulturní památka
     Jitka Navrátilová, znalkyně Karnoly a její bývalá zaměstnankyně
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
     
     Další příklady v jednání.
     
9. LISTOPADU 2018  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
     Exkurze a prohlídky zajímavých textilních továren v Libereckém
     kraji s výkladem (Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., VCPD, FA ČVUT)
     Trasa exkurze a konkrétní místa budou doplněny.


Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2018 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.