ÚVOD REGISTRACE PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
7. LISTOPADU 2018
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
     Blok příspěvků o historii, stavebním a technologickém vývoji, ale i o
     současnosti textilních továren v Libereckém kraji
     Frýdlantsko – od mlýnů k továrnám
     Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., Národní památkový ústav
     Liberecko – komíny jako svědkové úspěchu a prosperity
     Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček, FSv ČVUT v Praze
     Další přednášky v jednání.
     
8. LISTOPADU 2018  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
     ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
     ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
     Stavební vývoj textilních továren od 18. do 20. století 
     + příklady úspěšných konverzí ze zahraničí
     prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, FSv ČVUT v Praze
     
     DOMLUVENÉ PŘEDNÁŠKY
     Stavební dokumentace k textilním továrnám a její uložení
     Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
     2+1 stavba Zdeňka Plesníka – ke kontextu dědictví


 textilního průmyslu druhé poloviny 20. století
     Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., VCPD, FA ČVUT
     
     OKRUHY TÉMAT V JEDNÁNÍ
     Vztah vývoje technologie textilnictví a podoby textilek


 Památková péče a textilní továrny


 Modely financování obnovy textilních továren
     
     DISKUZNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     Příklady dobré praxe obnovy a nového využívání
     Konkrétní místa a příklady budou doplněny.
     
9. LISTOPADU 2018  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
     Exkurze a prohlídky zajímavých textilních továren v Libereckém
     kraji s výkladem (Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., VCPD, FA ČVUT)
     Trasa exkurze a konrétní místa budou doplněny.


Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2018 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.