ÚVOD REGISTRACE PROGRAM TOVÁRNA MASTNÝCH KONTAKT PRAKTICKÉ INFO
2018 - textilky
2017 - radnice
2016 - sýpky
2015 - větrné mlýny
2014 - vodojemy
2013 - pivovary
2012 - nádraží
2011 - sladovny
2010 - kostely
2009 - venkovské fary
2008 - kláštery
nové téma
7. LISTOPADU 2018
 –  REGIONÁLNÍ BLOK
18:00 – 21:00    Blok bude přístupný i široké veřejnosti za dobrovolné vstupné
18:00 – 19:00    Registrace a prezence
19:00    Přivítání účastníků konference
     Frýdlantsko – od mlýnů k továrnám
     Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., Národní památkový ústav
     Liberecko – komíny jako svědkové úspěchu a prosperity
     Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček, FSv ČVUT v Praze
     Lomnice nad Popelkou – historie Továrny Mastných
     Mgr. Dana Grabcová, ÚHV, FF Univerzita Pardubice
     Další přednáška v jednání.
     
8. LISTOPADU 2018  –  HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN
  9:00 – 17:00    Pouze pro registrované účastníky konference
 9:00 – 10:00    Registrace a ranní káva
 10:00    Slavnostní zahájení konference
     
     ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
     Stavební vývoj textilních továren od 18. do 20. století 
     + příklady úspěšných konverzí ze zahraničí
     prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, FSv ČVUT v Praze
     
     ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK
     DOMLUVENÉ PŘEDNÁŠKY
     Slovenská památková péče a obnova a využívání textilek
     Ing. arch. Tereza Bartošíková, Mgr. Naďa Kirinovičová,
     Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
     Stavební dokumentace k textilním továrnám a její uložení
     Mgr. Michal Horáček, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
     2+1 stavba Zdeňka Plesníka – ke kontextu dědictví
 textilního průmyslu druhé poloviny 20. století
     Mgr. Jan Zikmund, Ph.D., VCPD, FA ČVUT v Praze
     Textilní továrny z pohledu památkové péče 
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
     Laserové a fotogrammetrické 3D skenování
     a možnosti jeho využití při obnově průmyslových staveb
     Pavel Starosta, G4D, s.r.o.
     
     DISKUZNÍ BLOK KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ
     PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE OBNOVY A NOVÉHO VYUŽÍVÁNÍ
     Továrna Mastných a možnosti jejího nového využití
     Pavel Doležal, 5D Ateliér, majitel
     Bílý Potok pod Smrkem – Jizerskohorské technické muzeum
     Pavel Šercl, Jizerskohorské technické muzeum, z.s., majitel
     Nová Perla - Kyjov (Krásná Lípa)
     Mgr. Ivan Mečl, Perla, z.s., majitel
     Mgr.A. Gabriela Náhlíková, Perla, z.s., autorka konverze Nové Perly
     Krnov – Karnola, Národní kulturní památka
     Jitka Navrátilová, znalkyně Karnoly a její bývalá zaměstnankyně
     Mgr. Michaela Ryšková, Národní památkový ústav
     Písek – Jitex, poválečná textilní továrna v provozu
     Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku
     
     Další příklady v jednání.
     
 17:30 – 19:00    Večerní prohlídka města s výkladem o jeho památkách
     Mgr. Lenka Morávková, kronikářka města
     
19:00 – 22:00    Společenské setkání v Továrně Mastných
     
9. LISTOPADU 2018  –  DOPROVODNÝ PROGRAM
     Pouze pro registrované účastníky konference
     Exkurze a prohlídky zajímavých textilních továren v Libereckém
     kraji s výkladem (Mgr. Lukáš Beran, Ph.D., VCPD, FA ČVUT)
     Trasa exkurze a konkrétní místa budou doplněny.

Doprovodný program páteční exkurze je zdarma přístupný všem členům Klubu PROPAMÁTKY, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou účastnit celé konference. Účast prosím potvrďte ZDE.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo program konference doplňovat či měnit.

 © 2008 - 2018 Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Hosting těchto stránek zajišťuje ACTIVE 24.