KONFERENCE O OBNOVĚ  A VYUŽÍVÁNÍ BIOGRAFŮ

KDY: 14.–16. listopadu 2023
KDE: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Tři dny programu

REGIONÁLNÍ BLOK
—  ÚTERÝ | 14. 11. — 

Setkání místních hybatelů s veřejností a promítání filmu

ODBORNÝ PROGRAM
—  STŘEDA | 15. 11. — 

Přednášky, diskuzní bloky, 
večerní společenské setkání

DOPROVODNÝ PROGRAM
—  ČTVRTEK | 16. 11. — 

Exkurze po objektech
biografů v Ústí nad Labem