Zde budou loga partnerů s prokliky a další podrobnosti.


ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE
MKČR, NPÚ, Město Písek, Prácheňské muzeum, SHSČMS, ČKAIT

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Moderní obec, ČSSI, StavbaWEB, ERA21, EARCH

PARTNEŘI KONFERENCE
Solara, NF Řemeslo pomáhá, Silva Nortica, ...

SPOLEČNĚ PROPAMÁTKY
Odborní partneři PROPAMÁTKY resp. Společně PROPAMÁTKY (letmá informace + logo)