STŘEDA | 6. LISTOPADU 2019

REGIONÁLNÍ BLOK

19:00 Přivítání účastníků konference

19:10

Krátký pohled do historie základních škol v Písku
Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku

19.30

Z dějin středního a vyššího píseckého školství
Mgr. Jan Kotalík, Prácheňské muzeum v Písku

19.50

Venkovské školy na Písecku
Mgr. Jan Kouba, Prácheňské muzeum v Písku

20.10 Neformální setkání v Městské knihovně Písek

Po přednáškách bylo možné ochutnat pivo z nového pivovaru Březí koza.

ČTVRTEK | 7. LISTOPADU 2019

HLAVNÍ KONFERENČNÍ DEN

9:30

Slavnostní zahájení konference
Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Mgr. Eva Vanžurová, Město Písek
Mgr. Roman Dub, Městská knihovna Písek 
 

I. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

10:00

Historická proměna školních budov z hlediska pedagogiky a školské legislativy
PhDr. Jan Šimek, Ph.D., Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

10:30

Školní budovy z pohledu památkové péče
Ing. Petr Kotrba, Národní památkový ústav

10:50

PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ

II. ODBORNÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

11:00 Gotické, renesanční a barokní školství v českých zemích – dochované stavby
prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.

11:30

Nultá a první etapa výstavby vesnických škol v 18. století
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Univerzita Pardubice

11:50

Školy ve městech a jejich urbanistický význam
Ing. arch. Alena Krusová, CSc., Národní památkový ústav

12:10 Představení projektu Společně PROPAMÁTKY
Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

12.30

OBĚD

14:00

DISKUZNÍ BLOKY KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADŮ

14:00 Nové využití školních budov

Městská knihovna v Písku
Ing. arch. Jan Svoboda, A.B.S. STUDIO spol. s r.o.

Obecní úřad Velatice
Mgr. Jan Grolich, starosta obce

14:40 PŘESTÁVKA NA KÁVU
14:50 Moderní dostavby historických škol
Přístavba družiny ZŠ Plzeň-Újezd
Ing. arch. Bohuslav Strejc, projectstudio8
Dostavba Katolického gymnázia v Třebíči
Ing. arch. Petr Todorov, Atelier Tišnovka
15:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
15:40 Citlivě rekonstruované budovy škol
Obnova ZŠ Vimperk
Ing. Petr Kotrba, Národní památkový ústav
ZŠ Záryby kulturní památkou
Mgr. Alžběta Jankulíková, Národní památkový ústav
16:20 Ukončení konferenčního dne

17:30

Komentovaná prohlídka města Písek
Mgr. Jan Kouba, Prácheňské muzeum v Písku

19:00

Společenské setkání a networking
Koncert skupiny The Dark Blue Elephants

V průběhu konference bylo možné ochutnávat plnými doušky skvělé syroby Kitl.  

PÁTEK | 8. LISTOPADU 2019

DOPROVODNÝ PROGRAM (členové Klubu PROPAMÁTKY účast zdarma ZDE)

9:00

Exkurze a prohlídky zajímavých školních budov v Písku a okolí s výkladem 
Mgr. Bohumír Bernášek, Prácheňské muzeum v Písku

9:00

Sraz účastníků před Městskou knihovou v Písku

Městská knihovna v Písku
Prohlídka běžně nepřístupných prostor knihovny
Smrkovice 
Prohlídka ateliérů VOŠR v Písku v budově staré školy
Protivín
Prohlídka novorenesanční budovy ZŠ Protivín
Vodňany
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech

Během cesty zazněl také výklad ke školním budovám v Putimi, Heřmani, Myšenci a Semicích. Preferovanou formu dopravy bylo možné upřesnit do 4. listopadu ZDE.

16:00

Ukončení konference v Písku

Pořadatel si vyhrazuje právo doplňovat a měnit program konference.